Dit jaar rijden we voor het zesde jaargang de Boeskoolrally. Ieder jaar wordt aan de rally een goed doel gekoppeld. Door middel van de Boeskoolrally verzamelen we een bijdrage die we aan het goede doel schenken. Dit jaar (2020) rijden we voor de stichting Leendert Vriel. Woensdag vier maart zijn we uitgenodigd voor een presentatie van de stichting.

Stichting Leendert Vriel is opgericht na het overlijden van een ongeneeslijk zieke jonge vader. Thuis sterven was in die tijd nauwelijks denkbaar, dit was wel zijn wens. Door zijn vrouw , vrienden en familie is het mogelijk gemaakt voor de heer om thuis te kunnen sterven. Na zijn overlijden kwam vanuit deze kring het initiatief om dit ook voor anderen mogelijk te maken. Zo is in 1980 Stichting Leendert Vriel opgericht.

De vrijwilligers van Leendert Vriel zijn er om te ondersteunen in de laatste fase van het leven en voor de mensen eromheen. Om te waken, op te passen of om te helpen bij de persoonlijke verzorging. Ze zijn er niet voor medische verzorging of huishoudelijke taken, maar om de partners en familieleden te ontlasten. 

Rotaract Oldenzaal zet zich met trots in voor een prachtig initiatief op 20 juni.